"

Thể lệ Hội thi “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động” tỉnh Đắk Nông năm 2023

Thứ sáu - 06/10/2023 10:39 731 0
Ban Tổ chức Hội thi “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động” tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành thể lệ Hội thi, cụ thể như sau:
Thể lệ Hội thi “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động” tỉnh Đắk Nông năm 2023

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Hình thức thi trực tiếp:

a) Đối tượng

- Tham gia thi là các đội được thành lập từ các công chức, viên chức, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố.

b) Nội dung

- Phần thi giới thiệu về đội thi và đề xuất giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với Chủ đề “Chuyển đổi số - nhận thức và hành động”.

- Phần thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số (trả lời các câu hỏi theo bốc thăm của Ban Tổ chức).

- Phần thi sân khấu hoá Tiểu phẩm truyền thông (câu chuyện thông tin về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông).

c) Cách thức thi: áp dụng theo Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi tại các huyện, thành phố ban hành nhưng phải bao gồm 03 nội dung trên và theo thang điểm đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tại Công văn số 1095/STTTT-CNTT ngày 19/7/2023 về việc hướng dẫn triển khai Hội thi về chuyển đổi số tại các huyện, thành phố.

2. Hình thức thi trực tuyến trên phần mềm:

a) Đối tượng

- Tham gia thi là các thí sinh là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trên Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh: https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/ .

c) Cách thức thi:

- Mỗi huyện, thành phố đăng ký số lượng, danh sách tham gia dự thi (tối thiểu 30 người/huyện, thành phố) về Ban Tổ chức Hội thi (Sở Thông tin và Truyền thông) chậm nhất ngày 06/10/2023.

- Thí sinh truy cập vào Chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/, sau đó tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi. Danh sách tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ được Ban Tổ chức gửi cho đầu mối các huyện, thành phố.

- Thí sinh dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa 15 phút.  Kết quả thi trắc nghiệm điểm thi được phần mềm chấm tự động và được hiển thị ngay sau khi thí sinh dự thi hoàn thành phần thi gồm: số câu hỏi trả lời đúng, thời gian hoàn thành phần thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được phép thi 01 lần trong thời gian Ban tổ chức phát động hội thi, kết quả điểm thi (số câu trả lời đúng), thời gian làm bài thi (tổng thời gian thực hiện bài thi theo thời gian quy định) là cơ sở để xem xét xếp hạng tại hội thi (thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản đã đăng ký duy nhất để dự thi trong các lần thi).

d) Thời gian thi

- Vòng loại:  Bắt đầu từ ngày 10/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

Vòng chung kết: Bắt đầu từ ngày 17/10/2023 đến ngày 22/10/2023.

Nếu có thay đổi về thời gian thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên Chuyên trang chuyển đổi số https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/.

đ) Tài liệu tham khảo phục vụ thi

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tìm hiểu về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

- Tham khảo các Văn bản về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại địa chỉ: https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/ (mục Văn bản).

II. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG KHEN THƯỞNG

1. Giải tập thể (áp dụng với hình thức thi trực tiếp)

- Mỗi huyện, thành phố chọn ra hai đội (đội xếp hạng nhất, nhì) tại Hội thi được tổ chức tại cấp huyện để Ban tổ chức xét khen thưởng và công diễn tại Hội nghị ngày chuyển đổi số của tỉnh (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2023).

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ đề xuất khen thưởng về Ban Tổ chức là từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày ngày 20/10/2023.

- Xếp hạng giải tập thể được xác định từ cao xuống thấp theo tổng điểm cả ba phần thi của đội đạt được tại Hội thi cấp huyện (các đội Hội thi cấp huyện cung cấp bảng chấm điểm cho Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh để làm căn cứ xếp hạng).

- Đối với các đội có tổng số điểm bằng nhau tại Hội thi cấp huyện thì Ban Tổ chức sẽ lựa chọn đội có điểm của phần thi Tiểu phẩm cao hơn.

b) Giải cá nhân (áp dụng với hình thức thi trực tuyến)

Ban Tổ chức hội thi sẽ căn cứ vào kết quả làm bài thi, thời gian thực hiện bài thi để làm cơ sở xếp hạng khen thưởng hội thi, theo tiêu chí như sau:

- Vòng loại:  Thí sinh có câu trả lời trắc nghiệm đúng trên 50% tổng số câu hỏi (từ 15 câu trả lời đúng trở lên) tại vòng loại được lọt vào vòng chung kết thi trực tuyến. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện thi chung kết được công bố trên Chuyên trang chuyển đổi số https://chuyendoiso.daknong.gov.vn/.

Vòng chung kết: 

+ Thí sinh có câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất/tổng số câu hỏi.

+ Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất/tổng số câu hỏi thì chọn thí sinh có câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất/tổng số câu hỏi và có thời gian trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhanh nhất (kết quả theo dõi trên phần mềm).

+ Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất/tổng số câu hỏi thì chọn thí sinh có câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất/tổng số câu hỏi và có thời gian trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhanh nhất thì các thí sinh đó thực hiện trả lời câu hỏi phụ hoặc Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định đồng xếp hạng.

III. GIẢI THƯỞNG VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Anh-tin-bai

 

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải tại Hội nghị ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (dự kiến tổ chức vào tháng 11/2023).

- Sau khi có thông báo đạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi, người dự thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương để Ban Tổ chức Cuộc thi hoàn thiện thủ tục trao giải thưởng.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

2. Tập thể, cá nhân tham gia Hội thi nếu vi phạm Thể lệ, các quy định của Ban Tổ chức, tùy mức độ sẽ phải chịu các hình thức nhắc nhở, khiển trách, không được công nhận kết quả giải thưởng và thông báo về địa phương.

3. Ban Tổ chức Hội thi sẽ theo dõi và căn cứ vào ý thức chấp hành các yêu cầu, quy định trên để đánh giá xét kết quả khen thưởng.

4. Các tập thể, cá nhân nếu có khiếu nại góp ý cần giải quyết thì trình bày bằng văn bản. Ban Tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại, góp ý khi các khiếu nại góp ý đó được sự đồng ý, xác nhận của Trưởng các đoàn./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vb
tc
cb
qh
thu
cd
at
tt
dt
kt
bm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,759
  • Tháng hiện tại30,990
  • Tổng lượt truy cập526,260
Cổng TTĐT
emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây